No buty shleep can help u

Favorite
beauty,beauty sleep,human,shih tzu,ugly,wake up,walk,youre-ugly
Recaption See All Captions
- -

Luk, I know som hoomins need der "buty shleep," buh u ugly enuf as u is, an no amont of shleep will help. So weh gonna walk or wat?

u shud taek dis advice instead, aifinkso!