guitar

I shall plai yoo teh song ob mai peepl. Purrpaer yorsalf fur a screechy, scrachy fast fud yowlin' gud tiem.
  • -
  • Vote
  • -
Recaption

I shall plai yoo teh song ob mai peepl. Purrpaer yorsalf fur a screechy, scrachy fast fud yowlin' gud tiem.

Ai also taek rekwests.