Goggie ob teh Week FACE OFF: Doberman Pinscher

Favorite
Goggie ob teh Week FACE OFF: Doberman Pinscher
- -

Tyme 2 pick da nu Goggie ob teh Week! Da secund contempstant... Doberman Pinscher!

Du u want da Doberman Pinscher to be da Goggie ob teh Week nekst week? Den u had bettur share dis post on Facebook and leev comments on dis post!